Browse
from 

Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 351-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Č. 17 (1986), s. 69-86, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 295, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní jeskynní kalcit z několika středoevropských jeskyní: Stáří, izotopy uhlíku a kyslíku a model vzniku
Kryogenní jeskynní karbonáty z Jaskyně studeného vetra, Nízke Tatry, Slovensko: rozšíření období tvorby kryogenních jeskynních karbonátů do sálského glaciálu
Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Štursová, Helena, Váňa, Jiří -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 42 (2005), s. 31-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 216, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky / Kirchner, Karel, Marvánek, O., Peterková, L. -- In: 12. KVARTÉR 2006 -- s. 22-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku / Vítek, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 357-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině / Vítek, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 2 (1995), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku / Vítek, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory / Sekyra, Josef, Sekyra, Zdeněk -- In: Ročenka Správy Krkonošského národního parku (1999), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete / Czudek, Tadeáš -- In: Petermans geographische Mitteilungen -- ISSN 0031-6229 -- Jg. 132, Nr. 3 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalické vápence ložiska Ondřejovice / Brunnerová, Zdeňka, Dušek, Karel, Hladíková, Jana, Kadounová, Zdeňka, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalický komplex Khan Khairkhan