Browse
from 

Kuzbassocrinus cf. bystrowi Yeltyschewa, 1957 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuzbassocrinus cf. bystrowi Yeltyschewa, 1957 (Crinoidea, col.) z koněpruských vápenců spodního devonu Barrandienu
Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy / Štelcl, Jindřich, 1923-1990 -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita a možnosti využití fonolitů / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 325-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita pitných vod ČSR / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita podzemných vôd / Remenárová, Darina -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 3 (1990), s. 136-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice? / Volaufová, Lenka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 768-770
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita povrchových vod v povodí Cidliny
Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova / Janský, Bohumír, 1951-, Judová, Petra -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 1 (2005), s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sanace 2003. Sborník přednášek -- s. 263-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře / Spanilá, Tamara, Šťastný, Martin -- In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží -- s. 89-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři / Spanilá, Tamara, Šťastný, Martin -- In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží -- s. 89-98
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras) / Adámek, Zdeněk -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 3 (1983), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů / Kvítek, Tomáš, 1950- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah / Zavadil, Josef, 1942- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 162-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 9 (1999), s. 181-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v řece Bílině / Zahrádka, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 18-22, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v studních a sondách v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine (Východoslovenská níťžina, ČSSR)
Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi / Hrinko, Vasil, Richterová, Ľudmila, Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 429-439
Zdroj: ČGS (UNM)