Browse
from 

Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras) / Adámek, Zdeněk -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 3 (1983), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů / Kvítek, Tomáš, 1950- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah / Zavadil, Josef, 1942- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 162-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 9 (1999), s. 181-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v řece Bílině / Zahrádka, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 18-22, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalita vody v studních a sondách v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine (Východoslovenská níťžina, ČSSR)
Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi / Hrinko, Vasil, Richterová, Ľudmila, Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 429-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu / Procházka, Jiří -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 21 (1986), s. 209-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvania n.g. a Petrocrania Raymond (Brachiopoda, Ordovik) v pražské pánvi
Kvania n.g. and Petrocrania Raymond (Brachiopoda, Ordovician) in the Prague Basin / Havlíček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 4 (1994), p. 297-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí / Fröhlich, Emil, Kryl, Václav, 1939-, Pěgřímek, Rastislav, 1931-, Peleška, Oldřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 4 (2005), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe / Michalová, Marie -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 1 (1999), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 5 (2000), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi / Pašek, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 297-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantita neznamená kvalitu -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 159-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy / Vojtaško, Ivan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 275-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů / Blažek, Jiří, Stuchlíková, Květoslava, Syka, Jan -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Č. 12 (1982), s. 187-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy / Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)