Browse
from 

Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů / Lisá, Lenka, Mroczek, Przemyslaw, Pecka, Marek, Zapletalová, Dana, Zůbek, Antonín -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 219-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní historie přírodního prostředí Čejčského jezera (Jižní Morava, Česká republika)
Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky / Růžička, M., Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců / Ložek, Vojen -- In: Speleo. 32 -- s. 10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika) / Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Krejčí, O., Mackovčin, P. -- In: 13. Kvartér 2007 -- S. 8-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kvartérní modelace pískovců v Rusavské hornatině
Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem) / Raška, Pavel, 1982- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc / Lehotský, Tomáš, Prešer, David -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 289-291 (2007), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní / Dvořák, Jaroslav -- In: Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982 -- s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006) -- s. 28-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna / Kirchner, Karel, 1951-, Roštínský, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko) / Bosák, Pavel, 1951-, Horáček, Ivan -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 79-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 119-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve / Havlíček, Pavel, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Č. 17 (1986), s. 9-41, map., obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou) / Holásek, Oldřich, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko / Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)