Browse
from 

Lalokoploutvé ryby / Přikryl, Tomáš -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 6 (2013), s. 254-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamellorthoceras (Nautiloidea, Pallioceratida) from the Lower Devonian of Bohemia: a contribution to cameral mantle theory / Marek, Jaroslav -- In: Abstracts of the Geological Society of Australia (1st International Palaeontological Congress, 2002) -- ISSN 0729 011X -- Č. 68 (2002)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic / Dvořák, Zdeněk, Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 4 (1998), p. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky / Dvořák, Z., Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 277-280
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lamprofiry stefanskogo vozrasta v janovsko-artmanovsom antikinorii v Silezii
Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data / Awdankiewicz, Marek -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku / Dvořák, Jaroslav, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 36 (1982), s. 93-113, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis / Awdankiewicz, Marek -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Vol. 2 (2007), p. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Lampterocrinus astroferus sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Upper Silurian (Ludlow) of the Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Lampterocrinus astroferus sp. n. (Crinoidea, Camerata) ze svrchního siluru (ludlowu) Barrandienu
A lamrophyric dyke in basal Devonian clastics at Tasovice near Znojmo (the Dyje Massif)
Land reclamation after the closure of coal extraction in the open coast mine Chabařovice
Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources / Cameron, R., Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M., Hylander, K., Juřičková, L., Míkovcová, A., Rohovec, Jan -- In: European Journal of Soil Biology -- Roč. 44, č. 2 (2008), s. 172-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007 / Bičík, Ivan, 1943-, Jeleček, Leoš, 1945- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Vol. 114, no. 4 (2009), p. 263-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín / Havlíček, M., Kirchner, Karel -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 13-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Land use changes conditioned by landsliding in the Moravian Flysch Carpathians / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel -- In: Nature and Society in Regional Context -- s. 52-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Land use map / Koželuh, Miroslav -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 1993, 1-2 (1994), s. 27-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
On the Land Use Plan 5. Mineral resource exploitation
Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje / Martinec, Petr, 1942- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 6 (2009), s. 396-397
Zdroj: ČGS (UNM)