Browse
from 

Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba) / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays / Čapková, K., Janeba, D., Weiss, Zdeněk -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence / Janský, Jaromír, Lyon-Caen, H., Novotný, Oldřich, 1942-, Plicka, Vladimír, 1971- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 1 (2008), p. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)
A layered moldavite from the Cheb Basin / Čada, M., Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXXVII -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Layered velocity models of the Western Bohemia region / Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 252-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker, sein Leben und Werk, insbesondere vor der Übersiedlung nach Böhmen
Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech / Weisbach, Werner -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Le figure zoomorfe del Neolitico. / Káčerik, A., Lička, Milan (2009) -- In: Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. -- ISBN 978-88-572-0476-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products / Bartoňová, Lucie, Klika, Zdeněk, 1943-, Seidlerová, Jana, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 48, no. 2 (2002), p. 73-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The leachability of the mercury from the contaminated materials
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, Hruška, Jakub, Jehlička, J., Mašek, V. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 69, č. 5 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, 1974-, Hruška, Jakub, 1964-, Jehlička, Jan, 1959-, Mašek, Václav -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 69, no. 5 (2005), p. 737-747
Zdroj: ČGS (UNM)
The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions / Ettler, Vojtěch, Hruška, Jakub, Jehlička, Jan, Mašek, Václav -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 69, č. 5 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Leaching of APC residues from secondary Pb metallurgy using single extraction tests: the mineralogical and the geochemical approach / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. B121, č. 1-3 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Leaching of cinnabarite by means of the alkalic solution of natrium sulphide