Browse
from 

Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů / Šponar, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel, Rajchl, Josef, Rakouš, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 12 (2005), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice / Smotlacha, Oldřich -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 1-2 (1987), s. 1-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Lehre der Geowissenschaften einschlie3lich der Kristallographie an der Universität Wien im Zeitraum von 1787 bis 1848 / Pertlik, F., Ulrych, Jaromír -- In: Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich. 1, Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie. -- s. 53-54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848 / Pertlik, Franz, Ulrych, Jaromír -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 53 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) from the Klabava Formation (Ordovician, Barrandian) / Pek, Ilja, Smola, Martin -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 2 (1989), p. 195-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) z klabavského souvrství (ordovik, Barrandien)
Leitgeschiebestatistik glazifluvialer Sande und Kiese von Mníšek, Nordböhmen / Nývlt, Daniel -- In: Archiv für Geschiebekunde -- ISSN 0936-2967 -- Roč. 4, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens / Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: Archiv für Geschiebekunde -- ISSN 0936-2967 -- Roč. 5, č. 1-5 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
?Leithakalk? limestones in the Lednice-Valtice area (southeast Moravia, Czech Republic): their occurrences and properties / Přikryl, Richard, Přikrylová, Jiřina (2004) -- In: Architectural and sculptural stone in cultural landscape -- ISBN 80-246-0918-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Leithakalk: the ornamental and building stone of Central Europe, an overview / Přikryl, Richard, Přikrylová, Jiřina, Rozgonyi, Nikoletta, Török, Ákos (2004) -- In: Dimension stone. New perspectives for a traditional building material -- ISBN 90 5809 675 0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija / Alfereva, Ja. O., Gramenickij, E. N., Ščekina, T. I. -- In: Petrologija -- ISSN 0869-5903 -- Vyp. 21, no. 5 (2013), s. 499-516
Zdroj: ČGS (UNM)
Lékař čas / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 46 (2009), s. 58-60
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lékař ze šlikovského Jáchymova / Folta, Jaroslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii? / Jílek, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 294
Zdroj: ČGS (UNM)
Leksikoneto de la feldspatoid - havaj vulkanajoj / Kavka, Josef -- In: Geol. int. -- Roč. 8 (1987), s. 85-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Lemanskiit, NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5 H2O, nový minerál z Abundancia mine, Chile
Lemanskiit, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, nový minerál z Abudancia mine, Chile
Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile / Frýda, J., Gabasova, A., Ondruš, P., Pažout, R., Sejkora, J., Skála, Roman, Vajdak, J., Veselovský, F. -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 44, č. 2 (2006), s. 523-531
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile / Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Pažout, Richard, Sejkora, Jiří, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 44, č. 2 (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)