Browse
from 

Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2009), s. 20-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2008), s. 28-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích / Bíba, Milan, Jařabáč, Milan, 1930-, Oceánská, Zuzana, Vícha, Zdeněk -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady / Bíba, Milan -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 4 (2000), s. 2-4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Lesochozjajstvennaja rekul´tivacija ploščadok ukladki zoly iz elektrostancij - istorija i sovremennost´
Less known data about Joachim Barande (1799-1883)
Lesser Mouse-eared Bat (Myotis blythii) in Slovakia: distributional status with notes on its biology and ecology (Chiroptera: Vespertilionidae) / Benda, Petr, Danko, Štefan, Obuch, Ján, Uhrin, Marcel -- In: Lynx (Praha), n .s. -- ISSN 0024-7774 -- Roč. 39, č. 1 (2008), 38
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Lessons in geology according to new programme for basic schools
Lessy Pudunajskoj nizmennosti i ich inženerno-geologičeskije svojstva
Lesukit, cubic Al2Cl9OH05. 2H2O from Kladno, Czech Republic / Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 1 (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic / Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), p. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem? / Hruška, Jakub, 1964-, Oulehle, Filip, 1979- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 7-8 (2009), s. 496-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea / Belza, Marek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Let them eat cyanides. Risk connected with mining of gold
Let them eat cyanides. Risk connected with mining of gold. A discussion
Let them write but think over what we read. A discussion
Let us step out through the way of king Charles IVth, father of our native country, from the crossroads of prognoses
Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938) / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Letecké geofyzikální měření v jihozápadních Čechách (Pošumaví) a jeho interpretace