Browse
from 

Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 28-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Dämmbaude / Jirková, Zdeňka -- In: Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci -- Č. 255 (1988), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Hatě u Dolních Borů / Jiřík, Petr, Šálovský, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 307-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 524-529
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m. / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 357-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně / Plecer, Jan, Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko) / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 392-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku / Ševčík, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 283-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 239-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalität Ahníkov und deren beachtenswerte Mineralogie
Lokalitu nepoškozující dilatometrické kontrolní sledování svahů keltské horské pevnosti Obří hrad,J. Čechy.
Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 180-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokality Tachovské rokle / Černý, Pavel, Vlk, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů / Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie. / Blecha, Vratislav, Rambousek, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF