Browse
from 

Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů / Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie. / Blecha, Vratislav, Rambousek, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 213-222
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat / Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše -- In: Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí) -- s. 77-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička) / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana, Sýkorová, Zdenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách) / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Zima, Ladislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Časopis Společnosti přátel starožitností -- ISSN 0027-5255 -- Roč. 111, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lokalizační metoda pro seizmické indukované jevy v seizmické síti Příbram
Lokalizatiuon of the mine working based the archival sources
Lokální seismická mikrosíť Ostaš / Brož, Milan, Stejskal, Vladimír, Štrunc, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 23-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lokální seismická síť Mednet / Brož, Milan, Růžek, Bohuslav -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 110-121
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve / Klaučo, Stanislav -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě / Kopecký, Stanislav, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Lom Bohdašice - mineralogie lokality / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu / Kopecký, Pavel -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 103-109, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Lom jako komunitní centrum / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 27, 5/6 (2013), s. 28-29
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lom Lahošť u Duchcova / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší / Rapprich, Vladislav, 1979-, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Stárková, Marcela -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 11 (2013), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)