Browse
from 

Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 274
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy / Hrabánek, Jaroslav, Prchal, Michal -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 104-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi / Čepela, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 141-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 478-479
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 478-479
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření pohybů na zlomu v pohoří Cordillera Blanca
Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy / Kožušníková, Alena, Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 155-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu / Hortvík, Karel, Rakowski, Zikmund, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 248-256
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- S. 120-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů / Straková, Jarmila, Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 11, č. 10 (2002), s. 307-310
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu) / Rukavičková, Lenka -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu) / Rukavičková, Lenka -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Rambouský, Zdeněk -- In: Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference -- s. 129-133
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000 / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření reaktivity uhlí k vodní páře / Fott, Pavel, Karásková, Zdeňka -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 540-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak / Hortvík, Karel -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 269-277
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG