Browse
from 

Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000 / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření reaktivity uhlí k vodní páře / Fott, Pavel, Karásková, Zdeňka -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 540-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak / Hortvík, Karel -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 269-277
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference -- s. 174-177
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR / Knejzlík, Jaromír, Palla, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Waclawik, P. -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků -- S. 255-266
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Staš, Lubomír -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 134-149
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Staš, Lubomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 179-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz / Kapička, Aleš, Kobr, M., Pichl, R. -- In: Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii" -- s. 79-82
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze / Kotrba, Zdeněk, Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření účinku slapových sil na horninové prostředí / Hartvich, Filip, Stemberk, Josef -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 19, č. 2 (2009), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí a kinetiky můstkové flokulace / Pechoč, Jiří -- In: CHISA 97 -- s. 150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí při můstkové flokulaci / Pechoč, Jiří -- In: Odpady 97 -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření vlhkosti půdy metodou PTM / Šír, Miloslav -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 151-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem / Vala, Miroslav -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 2-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Vašek, Jaroslav -- In: Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference -- s. 69-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D / Kolcun, Alexej, Malík, Josef -- In: Faculty of Electrical engineering and Informatics Technical University of Košice 1969-1994. Scientific Conference with International Participation. Mathematics -- s. 64-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mesh independent superlinear PCG rates via compact - equivalent operators / Axelsson, O., Karátson, J. -- In: SIAM Journal on Numerical Analysis -- Roč. 45, č. 4 (2007), s. 1495-1516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG