Browse
from 

Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď / Ložek, V., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39, - (2013), s. 60-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně / Ložek, Vojen, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 385-391
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Melafyrové skály na Strážníku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 6 (2005), s. 173
Zdroj: ČGS (UNM)
Melafyry levínské plošiny / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 200-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Melafyry levínské plošiny / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 200-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Melanite Ti-garnets of the North-Bohemian Cenozoic volcanics : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav) / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 202-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice / Fillipi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 120-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Melanophlogite - rare polymorph of silica and its second occurrence in the Czech Republic
Melaphyrs from the Levín plateau
Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 20-25, 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 7 (2005), s. 1, 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 189-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Melechov granite massif
Meliata group near Striežovce
Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurences in the western Ohře (Eger) Rift / Abratis, M., Munsel, D., Ulrych, Jaromír, Viereck-Götte, L. -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse ; regionale und angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa ; Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Abstracts -- S. 159-159
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift / Abratis, Michael, Munsel, Dirk, Ulrych, Jaromír, 1943-, Viereck-Götte, Lothar -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 159
Zdroj: ČGS (UNM)
Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1988, no. 2 (1989), p. 195-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Melilitic rocks from northern Bohemia: geochemistry and mineralogy / Hohndorf, A., Pivec, Edvín, Rutšek, J., Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 173, č. 2 (1998), s. 119-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Melilitic rocks of the CECIP - Examples from Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic) / Abratis, M., Ulrych, Jaromír, Viereck-Goette, L. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 72, 12S (2008), A2-A2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ