Browse
from 

Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 50, 1-2 (2005), s. 35-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 1-2 (2005), p. 35-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 50, č. 1-2 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Magmaticka eroze
Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů / Žák, Jiří -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 56-58, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatické a fosilní složky minerálních vod v Oháreckém kontinentálním riftu
Magmatické stavby a vmístění durbachitového plutonu Knížecího stolce (Moldanubikum, Český masív): implikace pro středně-korové přepracování spodní kůry v středoevropských variscidách.
Magmatické stavby v sázavském tonalitu: výsledek superpozice regionální transprese na finální vmístění
magmaticke struktury
Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Roč. 14 (1991), s. 61-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa / Divinec, Ľubomír, Kotulák, Peter, Repčiak, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 361-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Magmatický stoping jako významný proces vmístění variských plutonů
Magmatický vs. hydrotermální vznik fluoritů z Vlastějovic, Český masiv
Magmatický vývoj a geofyzikální záznam variské post-kolizní intruze, vmístěné v asociaci se střižnou zónou korového měřítka: Plechý pluton, Český masív.
Die magmatische Entwicklung einer mehrphasigen Zinngranitintrusion (Altenberg/Erzgebirge) / Leipe, Thomas, Seim, Rolf -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 46, Nr. 3-4 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture / Jassim, Saad Z., 1945-, Suk, Miloš, 1934-, Waldhausrová, Jarmila -- In: Geology of Iraq -- ISBN 80-7028-287-8 -- s. 212-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998 / Awdankiewicz, Marek, Gunia, Piotr -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 31, no. 2 (1998), p. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Magmatism and Rift Basin Evolution (Variant.)