Browse
from 

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc) / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 158-161, Příl. XII
Zdroj: ČGS (UNM)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: paleontologie -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 83, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Malformovaní agnostidi ze střednokambrického jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve, Česká republika
Die Malm-Aptychen aus dem Fundorf Snežnica (innere Klippenzone, Westkarpaten) / Bartoněk, Petr, Šulgan, František, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Jg. 28, Nr. 1 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Malmské Aptychy z lokality Snežnica (vnitřní bradlové pásmo, západní Karpaty)
Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 299-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 56-58, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 331-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje / Bruthans, Jiří -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje / Bruthans, Jiří (2006) -- In: Pískovcový fenomén českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Maloprůměrové vrty / Havlásek, Jaromír, Sučko, Andrej -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 2 (1994), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami? / Klapka, Pavel, Vyskočil, Aleš -- In: Regiony - časoprostorové průsečíky? -- S. 173-192
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Malovat čerta na zeď. Je léto a Etna soptí / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 31 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení / Frolík, Jan, Langrová, Anna, Růžičková, Eliška, Slížková, Z., Válek, J., Zeman, Antonín -- In: Castrum Pragense -- s. 145-151
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody / Domas, Jaroslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Malý průvodce historickými daty -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1 (1994), s. 55-62, 63-70, 71-78, 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 2 (1994), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Małże facji piaszczystej badenu południowej Polski
Małżoraczki z dolnego liasu reglowego Tatr