Browse
from 

Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod / Blahůt, Jan -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 45 (2008), s. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky / Myslil, Vlastimil, 1924-, Vaněček, Mirko -- In: Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava (Variant.)
Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat / Hanák, Jaromír, 1947-, Husák, Ĺudovít, Ondra, Pavel, Stránska, Mária -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa seismických oblastí ČSSR / Procházková, Dana, 1945- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 313-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev) / Čápová, Dana, Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 3-4 (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky / Kovačiková, Mária -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 103
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program / Guterch, B., Kottnauer, Pavel, Labák, P., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí / Zemanová, Leona -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 169-171, Příl. XVI
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe / Zemanová, Leona -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 11, č. 1 (2001), s. 21-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 7 (1999), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
MapInfo programme and its use for analysis of geophysical data
MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 5 (1999), s. 34-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mapová dokumentace Amatérské jeskyně / Sirotek, Jan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 82-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapovacie geologické vrty z okolia Švedlára a Mníška nad Hnilcom ŠV-1, ŠV-2, ŠV-3, MH-1, MH-2, MH-3 / Ivanička, Ján -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Č. 19 (1985), s. 35-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin, Stalmach, Jan, Stalmachová, Barbara -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 25, 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mapování české části dyjské klenby / Batík, Petr, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 7 (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)