Browse
from 

Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance / Šanc, Ivo -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1981, no. 4 (1983), p. 427-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region / Holub, Karel, Málek, J., Novotný, O., Rušajová, Jana, Valenta, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 125-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Meandres in the Litice Ridge area
Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky / Dejmal, Ivan -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 75-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 8 (1986), s. 488-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility / Müllerová, Hana, Zeman, Josef -- In: Applied Environmental Geology in Central and Eastern Europe -- ISBN 3-85457-700-1 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
The means of experimental analysis in geotechnics and their use for risk minimalization
Measured versus simulated transients of temperature logs - a test of borehole climatology / Majorowicz, J., Šafanda, Jan -- In: Journal of Geophysics and Engineering -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 291-297
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Measurement and evaluation of pulsating water jet peening intensity / Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Sitek, Libor -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 67-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Documenta geonica 1996 -- s. 11-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Geomechanics 96. Geomechanics - Numerical Modelling in Geomechanics - Numerical Modelling using Itasca Codes - Water Jet Technology. Proceedings of the International Conference -- s. 57-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Measurement of Abrasive Particle Velocities in the Process of Abrasive Water Jet Generation / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Zeleňák, Michal -- In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 - Proceedings of the International Conference -- S. 279-282
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The measurement of abrasive particles velocities in the process of abrasive water jet generation / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Zeleňák, Michal -- In: AIP Conference Proceedings - The Application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014. 19 -- S. 276-280
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas / Kašpar, J., Prokop, Petr -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas / Kašpar, Jan, Prokop, Petr -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Measurement of dynamic pressure and force effects of modulated water jet / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Water Jetting Technology -- s. 125-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Measurement of Dynamic Pressure in Ultrasonic Nozzle / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Experimentální analýza napětí 2003 -- s. 23-24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Measurement of elastic constants of orthotropic C-C composite plates by resonant frequency method / Černý, Martin, Glogar, Petr -- In: Proceedings of CMSE/1 -- s. 53-56
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Measurement of elastic constants of orthotropic materials by resonant frequency method / Černý, Martin -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 11(128) (2003), s. 139-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Measurement of Fine Grain Copper Surface Texture Created by Abrasive Water Jet Cutting / Foldyna, Josef, Greger, M., Hlaváček, Petr, Hloch, S., Ivandič, Ž., Kušnerová, M., Sitek, Libor, Valíček, Jan, Zeleňák, M. -- In: Strojarstvo -- Roč. 51, č. 4 (2009), s. 273-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG