Browse
from 

Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia / Johan, Zdeněk, 1935- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 4 (1989), p. 179-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Merit Pila coal basin, Malaysia - geology and coal petrology / Osvald, P., Sýkorová, Ivana -- In: International Symposium on Lower Rank Coal. Abstracts book -- S. 16-17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna / Krutský, Norbert, Pertlik, Franz, Wiesner, Tomáš -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mermia Ichnofacies across the fossilization barrier: a comparison of the Permian Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) and modern flood sediments at Prague / Mikuláš, Radek -- In: International Ichnofabric Workshop VII -- s. 44-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale / Dombková, Anna, Horký, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R. -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1 -- s. 111-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson / Kašpar, Pavel -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 36-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření dynamických parametrů vyzvané polarizace
Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava / Hortvík, Karel, Smetanová, Lenka, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Velička, Vilém -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 295-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Rukavičková, Lenka -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V -- ISBN 978-80-86832-68-5 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření indexu alterace barvy kondontů (CAI) pomocí digitální obrazové analýzy - případová studie z moravskoslezské zóny České republiky
Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 274
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy / Hrabánek, Jaroslav, Prchal, Michal -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 104-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi / Čepela, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 141-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 478-479
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 478-479
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření pohybů na zlomu v pohoří Cordillera Blanca
Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy / Kožušníková, Alena, Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 155-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu / Hortvík, Karel, Rakowski, Zikmund, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 248-256
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- S. 120-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG