Browse
from 

Metódy a rozvoj ložiskovej geológie / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 42, č. 1 (1990), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 4 (1987), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí / Čížek, Jiří, Houzim, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 264-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů / Toman, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference -- s. 144-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů / René, Miloš -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika / Matouš, Josef, Skořepa, Jaroslav, Včíslová, Božena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 165-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody hodnocení hydrologického sucha / Kašpárek, Ladislav, 1943-, Novický, Oldřich -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 2 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod / Vávra, Jiří -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 35, č. 2 (1987), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách / Kříž, Hubert -- In: Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách" -- s. 104-109
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách / Zálešáková, Dana -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí / Rozsypal, Alexandr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody matematické statistiky při interpretaci regionálních geofyzikálních dat z oblasti pohoří Jeseníky
Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem / Hlaváček, Petr, Hloch, S., Klich, Jiří, Valíček, Jan -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 170-178
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů -- s. 52-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Metody moderní sedimentologie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 1 (1986), s. 45-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody paleoklimatického a paleoenvironmentálního výzkumu (Variant.)
Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech / Musil, Rudolf -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF