Browse
from 

Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre / Bacsó, Zoltán, Ďuďa, Rudolf, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Č. 3 (1988), s. 193-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec / Brlay, Aurel, Lexa, Jaroslav, Mihalíková, Anna, Smolka, Ján -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov / Kaličiak, Michal, 1944- -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu / Burian, Ján, Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát / Ilavský, Ján, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Roč. 14 (1991), s. 93-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza uránu československých západných Karpát / Afanasjev, Georgij Vladimirovič, Badár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca, Monograph -- Č. 1 (1982), s. 63-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza v oblasti Tisovca / Bacsó, Zoltán, Slavkay, Miroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram / Bacsó, Zoltán -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogenéza zlata vo veporidoch / Hvožďara, Pavel -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace / Dolníček, Zdeněk, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 95-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Metalogeničeskije formacii kajnozoja v platformennych oblastjach i v aľpijskich predgornych progibach Jevropy i smežnych territorij
Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district / Ettler, Vojtěch, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Nyambe, Imasiku, Šráček, Ondřej -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Metals bioavailability in soils contaminated from lead-zinc mining and smelting in the Kabwe area (Zambia)
Metalurgical slag/water interaction: experimental approach, thermodynamic modeling and long-term assessment / Ettler, Vojtěch, Piantone, Patrice, Touray, Jean-Claude (2001) -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca / Korikovskij, Sergej Petrovič, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 2 (1986), s. 115-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor / Kahan, Stefan, Korikovskij, Sergej Petrovič, Petrík, Igor, Putiš, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 2 (1987), s. 181-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Metamorfičeskoje razvitije ofiolitovoj zony gornogo chrebta Zagros v Irake
Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom / Pitoňák, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 450
Zdroj: ČGS (UNM)