Browse
from 

Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology) / Kalibová-Kaiserová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 335-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině / Hruban, Ivo -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 7 (1982), s. 359
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982 / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 538-539
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997 / Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 82 (1997), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní vědecká spolupráce / Minaříková, Dagmar, Šibrava, Vladimír, Zoubek, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994) / Hradecký, Petr, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku / Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí / Klusáček, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 26-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 1 (1997), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Meziplanetární tělesa / Ceplecha, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 61, č. 12 (1982), s. 368-371, obr. příl., foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 97-109, 10 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 2 (2005), s. 117-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu / Cílek, Václav, Jarošová, Lenka, Svoboda, Jiří -- In: Bezděz -- Roč. 8, - (1999), s. 11-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Opravil, E., Svoboda, Jiří, Škrdla, Petr -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 48, č. 1 (1996), s. 3-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ