Browse
from 

Migration and extinction of mammals at the turn of Pleistocene and Holocene / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1-2 (1992), p. 159-163
Zdroj: ČGS (UNM)
The migration of acoustic emission foci in the dependence on acting load of rock samples / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján -- In: 26th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE) -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Migration of elements in conditions of metamorphism
Migration of events during January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region) / Horálek, Josef, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 227-232
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region) / Horálek, Josef, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 227-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Migration of fluids controlled by equidistant fracture systems: an example from Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Austria) / Cermak, J., Janku, J., Stejskal, M., Suchý, Václav, Turek, Karel, Zeman, Antonín -- In: Journal of geochemical exploration -- ISSN 0375-6742 -- 69-70 (2000), s. 499-504
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Migration of heavy metals in heavily polluted brown coal mine region
Migration of lead in the environment
Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs / Dobeš, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Migration of paleofluids in granitoids: A study of fluid inclusions in rocks and veins of the Melechov massif
Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau / Buben, Jiří, Klos, Pavel, Rudajev, Vladimír, Vencovský, Miloš -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 103-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland) / Niedzwiedzki, Robert, Salamon, Mariusz A. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 497 (2002), p. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů / Švestka, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 426-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz / Gabašová, Ananda, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz / Gabašová, Ananda, 1953-, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 145-146, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989) / Daubner, Imrich, Ježová, Edita, Tržilová, Božena -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 495-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiální kolébky / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, 04.02.2005 (2005), s. 22-22
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrobiologická oxidace sulfidických rud / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 261-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Gašpariková, Viera, Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Ožvoldová, Ladislava, Peterčáková, Mária -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 23-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice) / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)