Browse
from 

Mikromounty / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty II / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty IV. / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny / Cílek, Václav -- In: Ochrana krajinného rázu -- s. 31-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikroorganismy z křemitých stromatolitických hornin Barrandienu (Český masív)
Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia) / Konzalová, Magda, Ziembinska-Tworzydlo, Maria -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 150-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaläobotanische Untersuchungen im Pannon und Pont von Mähren und der Slowakei
Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 129-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 741-757, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu / Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře / Hradecká, Lenka, Vodrážka, Radek -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat' / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. září (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 76-78, Příl. IX
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 76-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)