Browse
from 

Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, P., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 3 (1996), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní / Bouše, Petr, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální pigmenty ČR / Chvátal, Marek, 1972- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální pigmenty ČR / Chvátal, Marek (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální plniva / Švanda, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 47-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální prameny v Hronově / Seget, Karel -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Č. 8 (1987), s. 239-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 155-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR / Chmielová, Marta -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 93-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Minerální vazba Cd v produktech vzniklých samovolným hořením uhelné hmoty (halda dolu Kateřina, Radvanice u Trutnova, Česká republika)
Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína / Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 215-218
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany / Pospíšil, Zdeněk, Řezníček, Vladimír -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 365-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání / Havlín Nováková, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vody mikroregionu Bojkovsko / Nováková, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana / Řezníček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 443
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)