Browse
from 

Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Kotrlý, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Tvrdý, J. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 204-211
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Kotrlý, Marek, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 204-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály antimonu v granitických pegmatitech / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 261-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály antraxolitu od Vrchlabí / Formánek, Josef, Kühn, Petr, Scharmová, Marta -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály antropogenní zóny / Dubanský, Alois -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály bazaltů Jáchymovska / Malíková, Radana, Malý, Tomáš, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 548-551
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice / Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 89-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 89-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou / Litochleb, Jiří, Navrátil, Ondřej, Šrein, Vladimír, Váňa, Tomáš -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály březohorského rudního revíru / Plášil, Jakub, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 43-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory / Krejča, František, 1954- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego) / Heliasz, Zygmunt, Manowska, Malgorzata -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 61, č. 1-2 (1991), s. 77-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě / Kühn, Petr, 1929-, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 1 (1983), s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály crandallitové skupiny / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 172-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic / Čejdík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98) / Čejdík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 418-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného lomu u Zbraslavi / Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály dolů a hald kladenského revíru / Žáček, Vladimír (2006) -- In: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 69-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1995), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)