Browse
from 

Minerály březohorského rudního revíru / Plášil, Jakub, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 43-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory / Krejča, František, 1954- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego) / Heliasz, Zygmunt, Manowska, Malgorzata -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 61, č. 1-2 (1991), s. 77-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě / Kühn, Petr, 1929-, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 1 (1983), s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály crandallitové skupiny / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 172-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic / Čejdík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98) / Čejdík, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 418-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály činného lomu u Zbraslavi / Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály dolů a hald kladenského revíru / Žáček, Vladimír (2006) -- In: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 69-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1995), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály dolů kladenského revíru / Žáček, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou / Košuličová, Monika, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 427-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály hadců ze Starého Smolivce / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály hisingerit-neotokitové řady ze Chvaletic v Železných horách, východní Čechy
Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova / Jirásek, Václav, 1943-, Koťátko, Luboš, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 232-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře / Harapát, Luboš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Sejkora, Jiří, 1968-, Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 398-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic / Dvořák, Zdeněk, Mach, Karel, 1964- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)