Browse
from 

Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram / Čejka, Jiří, 1929-, Gabašová, Ananda, 1953-, Novotná, Miroslava, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Sn, Bi a Ag z pegmatitů aplitů a křemenných žil žulového granitoidního masívu (silesikum, Česká republika)
Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova / Beran, Pavel, 1961-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 21-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 61-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra březohorského ložiska / Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 67-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 83-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra příbramského uranového ložiska / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru / Pažout, Richard -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea / Dryák, Kamil, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 278-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu / Kolesar, Peter, Kovalenker, Vladimír A., Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 139-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko) / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 197-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály Štramberka a jeho okolí / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 331-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály taktitu z Klatov / Černý, Pavel, Veselovský, František, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 232
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii / Kovalenker, Vladimír A., Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 68-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku / Přichystal, Antonín -- In: Ve službách archeologie VI -- ISBN 80-7275-060-7 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF