Browse
from 

Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku / Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 16, č. 3 (1986), s. 143-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram) / Knížek, F., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 219-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram) / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 219-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder / Čermák, František, Fábera, Miloslav, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 186-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická expozice terra mineralia ve Freibergu / Filippi, Michal -- In: Klenotník hodinář -- Roč. 15, Speciál 2009 (2009), s. 44-48
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii / Hyršl, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 446-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 269-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 71, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy / Vavřín, Ivan -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice / Trafina, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 266-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka / Trafina, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 165-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT / Coufal, Pavel, Foltýn, František, Janeček, Oldřich -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 5-18, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické a petrologické metody v paleontologii / Konečný, Pavel, Martinec, Petr, Martinec, Petr, 1942- -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG -- ČGS (UNM)
Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů / Drábek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 340-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov / Horák, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 187-198
Zdroj: ČGS (UNM)