Browse
from 

Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny / Dvořák, Zdeněk -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické, petrografické a geochemické studium sedimentů použitých pro sorpční experimenty
Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985 / Beer, Martin -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 7 (1987), s. 428-431
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3 / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 403-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické poměry okolí Sobotína / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 346-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína / Kresáč, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 188-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické postřehy z Kamčatky / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (2005), s. 49-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické postřehy z Kamčatky / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída) / Scharmová, Marta -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-7, D 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany) / Hradilová, Janka, Šťastný, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice / Hradilová, J., Hradilová, Janka, Šťastný, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 61-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost / Čablík, Vladimír, 1972-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 206, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické studium destruovaných brček z Moravského krasu
Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů / Filip, Jan, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy / Hrabánek, Jaroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 117-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku / Herčko, Ivan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 99-106
Zdroj: ČGS (UNM)