Browse
from 

Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 99-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické výzkumy v Českém Krasu / Cílek, Václav, jr., Koloušek, David -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 7-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 41 (2003), s. 225-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 4 (1999), s. 9-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické výzkumy v jeskyni Emine Bojir Chasar na Krymu / Cílek, Václav, Novotná, J., Wagner, J. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 23, - (2004), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické výzkumy v Moldavské jeskyni a Mniší díře ve Slovenském krasu / Cílek, Václav -- In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti -- č. 4 (2000), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Langrová, Anna, Melka, Karel, Osborne, A., Žák, K. -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 3 (1998), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické výzkumy v Ružínském krasu / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 34-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka / Ulčák, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 350-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky / Běluša, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 72-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2001, č. 1 (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 292-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky / Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- ISBN 80-8064-145-5 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogické zvláštnosti regenerovaných sulfidických rud
Mineralogicko-chemická charakteristika uhličitanů z pegmatitů od Dolních Borů na západní Moravě