Browse
from 

Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část) / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov / Blüml, Antonín -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova / Dolníček, Zdeněk -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 59-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie Cu-W-Ag žil u Sissin Brook, New Brunswick, Canada
Mineralogie der Lokalität Žichov
Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace / Baková, Eva, Čejchan, Otto, Zástěra, Ctibor -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 10 (1984), s. 291-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie granitoidů Rudné hory. / Vávra, Václav -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. -- ISBN 80-244-0453-2 -- 84
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogie hadce u Mohelna / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce. / Kolesar, Peter, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 147-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B) / Čejková, Bohuslava, Dobeš, Petr, 1960-, Jačková, Ivana -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 84-87, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín) / Melka, Karel, 1930-, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) / Melka, Karel, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 115-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží / Cílek, Václav, Filippi, Michal, Vylita, T. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 1-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží / Cílek, Václav, 1955-, Filippi, Michal, Vylita, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami / Jindra, J., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 145-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 145-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek / Matýsek, Dalibor, 1960-, Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie kutnohorských rudních žil / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 322-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)