Browse
from 

Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží / Cílek, Václav, Filippi, Michal, Vylita, T. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 1-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží / Cílek, Václav, 1955-, Filippi, Michal, Vylita, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami / Jindra, J., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 145-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 145-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek / Matýsek, Dalibor, 1960-, Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie kutnohorských rudních žil / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 322-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality Klecany u Prahy / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 416-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality Žichov
Mineralogie lokality Žichov / Pletichová, Míla, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 40-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lokality Žichov (České středohoří) / Pletichová, Míla, Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 330-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova / Krejsek, Štěpán, Krejsková, Dana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 336-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách / Koutecký, Daniel, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic / Beran, Pavel, 1961- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie ložiska Strkovice / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 443-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 301-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic / Reif, Jaroslav, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 43-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 58-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)