Browse
from 

Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec) / Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladá maarová struktura na Podbořansku / Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 3 (1991), s. 141-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladeč II - the problems of funeral caves
Mladoboleslavsko / Mikuláš, Radek -- In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- ISBN 80-85304-76-7 -- s. 96-104
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mladoboleslavsko / Mikuláš, Radek -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 38 (2002), s. 96-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve / Schovánková, Daniela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve / Fikr, Štěpán -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy / Havlíček, Pavel, 1944- -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin / Janský, Bohumír, Urbanová, Hana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 29, no. 2 (1994), p. 95-109
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin / Česák, Julius, Janský, Bohumír, 1951-, Rios Escobar, Vanessa, Schulte, Achim -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Vol. 115, no. 3 (2010), p. 247-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve / Janský, Bohumír, 1951- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 87-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladotické jezero, západní Česko: jedinečná geneze a vývoj jezerní pánve
Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladší paleozoikum - Karbon / Holub, Vlastimil -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 40, č. 1-2 (2000), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladý vulkanismus českého masívu. část 2 / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 4 (1987), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladý vulkanismus českého masívu. část 3 / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 1 (1988), s. 3-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladý vulkanismus českého masívu. část 4 / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 2 (1988), s. 3-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč. / Kopecký, Lubomír -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 4 (1988), s. 3-40
Zdroj: ČGS (UNM)