Browse
from 

Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii / Hypr, Dušan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996 / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu / Bláha, P., Karous, M., Kněz, J., Müller, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 12-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu / Bláha, Pavel, Karous, Miloš, Kněz, Jaroslav, Müller, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí / Vrba, Otakar -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 268-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr / Kurkin, Michal, Mikuška, Ján, Obernauer, Dušan -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 1 (1986), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit / Kirchner, Karel, KUbalíková, L. -- In: Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů -- -, - (2009), s. 26-26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek / Hanslík, Eduard, Šimonek, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací / Řepka, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 10 (1998), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací / Řepka, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu / Pecen, Josef, Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 336-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR / Cidlinský, Karel, Mayerová, Milica, Wies, Jaroslav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny / Kavalec, Jiří, Podskalský, Zbyněk, Záviška, Z. -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 271-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech / Pospíšil, Lubomil -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 203-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin / Krištoufek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 277-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice / Havlín, Aleš, Havlín Nováková, Dana, Konečný, František, Müller, Pavel -- In: Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava -- ISBN 978-80-248-2441-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 131-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek / Halounová, Lena, 1956-, Rambousek, Petr -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 22 (1983), s. 63-75
Zdroj: ČGS (UNM)