Browse
from 

Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu / Hanzlík, Josef, Maršalko, P. -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 12-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství / Bílý, M. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 48-53, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR) / Kašperáková, Dagmar, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití ultrazvuku v hornictví / Novotný, Ivo -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 153-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane / Rosa, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia bunkových kultúr vyšších húb na biosorpciu Cd
Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia / Tabak, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí / Fedorík, Radovan, Potančok, Miroslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 4 (1984), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku / Čabalová, Darina -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 103-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia / Leško, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 59-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo / Ondrejkovič, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach / Križáni, Ivan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 127-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely / Kučera, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii / Kurfürst, Ladislav -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 140-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 12-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)