Browse
from 

Moment tensors of mining tremors - detection tool of the mode of rock-mass fracturing: mechanism of deep events on October 24 and October 12, 2005 in Moab Khotsong mine, S. Africa / Šílený, Jan -- In: Controlling seismic hazard and sustainable development of deep mines: 7th International symposium on rockburst and seismicity in mines (RASIM7). Vol. 1 -- S. 399-406
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Moment tensors of mining tremors: detection tool of the mode of rock-mass fracturing / Šílený, Jan -- In: Third passive seismic workshop Actively Passive! Workshop proceedings -- S. 6-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Moment tensors of the January 1997 earthquake swarm in NW Bohemia (Czech Republic): double-couple vs. non-double-couple events / Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Šílený, Jan -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 356, 1/3 (2002), s. 65-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Momentary statistic value of pressure on collar of well GRP-1 Podhájska
Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 33-43, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk) / Vávra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 409-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic) / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Monazite hydrothermal alteration during high temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Upplands (Bohemian Massif, Czech republic) / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: Mineralogica Polonica -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Monazite in silicate Fe-ores of the Lahn-Dill type near Chabičov
Monazite in some rocks of Moldanubicum and Central Moldanubian pluton and effects of its radioactivity
Mongolian agates
Mongolian mineral sources and their exploitation
Mongolské acháty / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 258-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2 / Brož, Milan, Buben, Jiří -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 77-82
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitoring / Ložek, Vojen, Němec, J. -- In: Prokopské a Dalejské údolí -- s. 111-115
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Bůžek, Jan, Kudrna, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most / Brtna, Pavel, Sekyra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 2 (1993), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring and adjusted mining practice at Most opencast mine
Monitoring and analysis of rock blocks deformations / Cacoń, S., Kontny, B., Košťák, Blahoslav -- In: Proceedings of the Joint Symposium "Measuring the Changes" - the FIG 13th Symposium on Deformation Measurement and Analysis and the IAG 4th Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering - Lisbon, Portugal, 12-15 May 2008 -- S. 1-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH