Browse
from 

My first meeting Prof. Dr. Josef Zeman / Ulrych, Jaromír -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 148, - (2003), s. 73-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928) / Sitenský, Ivo -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928) / Sitenský, Ivo -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Mycogeochemical prospection
Myctophid otoliths (teleostean fishes) from the European Tertiary: revision of the genera Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notosopelus and Symbolophorus
Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru / Brzobohatý, Rostislav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Myctophidae and their role in Europian Tertiary stratigraphy
Mydlovary chemical plant (MAPE) and environment
Myelodactylus ammonis (Bather, 1893) (Crinoidea, Inadunata) from the Ludlow (Silurian) of Bohemia / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 166, no. 1-4 (1997), p. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Myelodactylus spatulatus LeMenn, 1987 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Zlíchov limestone of the Barrandian area, Czech Republic / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Mykogeochemická prospekce / Řanda, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitic deformation of early Proterozoic tonalite: example of Suomis Jarvi Shear Zone, West Uusimaa Complex, Finland / Lonka, H. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- No. 1 (1994), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole DO-7, Oskava block, Silesicum
Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. LXXXV (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 125-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitization of limestones and contrasting deformation grade within the southwestern part of the Brunovistulicum
Mylonitová zóna mohelenského zlomu a její význam pro strukturu východní části moldanubika
Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976) / Ziegler, Reinhard -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 83 (2003), p. 2
Zdroj: ČGS (UNM)