Browse
from 

Nález antimonu na pražské půdě / Ulrich, F. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 226-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy) / Mikuláš, Radek, Plička, Miroslav, Skalický, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 4 (1991), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší / Havelka, Jaroslav, 1931-, Havelka, Jaroslav jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 22, 6 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina) / Horváth, Ivan, Pulec, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 475-477
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku / Kubišta, Miroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí / Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Zaspal, Alexandr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice) / Ivanov, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález Bufo Raddei na svrchně pliocenní lokalitě Bural-Obo (Mongolsko)
Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník) / John, J., Šrein, Vladimír, Štolz, D., Žák, Karel -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 11, - (2007), s. 171-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nález celestinu na Moravě / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory / Chmiel, Edward -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Lang, Veleslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí) / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález duxitu v sokolovské pánvi / Bouška, V., Galek, R., Rojík, P., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 139-142
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nález duxitu v sokolovské pánvi / Bouška, Vladimír, Galek, Roman, Rojík, Petr, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku / Lepka, František, Scharmová, Marta -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun) / Sakala, Jakub, Teodoridis, Vasilis, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř / Franc, Jiří, Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)