Browse
from 

Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost / Tretera, František -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti / Cajz, Vladimír, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Schnabl, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti / Cajz, Vladimír, Pécskay, Z., Rapprich, V., Schnabl, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny / Byczanski, Petr, Obroučka, K. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 101, č. 8 (2007), s. 668-672
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny / Máčka, Zdeněk -- In: Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích -- s. 175-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech / Novotný, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 53-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď / Paluska, Antonín, Veselý, Pavel -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén / Salaj, Jozef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 349-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec / Reichmann, František -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč / Brejška, M., Brejšková, L., Cílek, Václav, Černý, Tomáš, Kolbek, Jiří, Krinke, L., Lorenc, J., Ložek, Vojen, Mourek, J., Münzbergová, Zuzana, Sádlo, Jiří, Steiner, M., Špryňar, P., Štorch, Petr, Štorchová, Helena, Šturma, J. A., Zavadil, V., Žďárek, J. -- In: Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk -- S. 252-253
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba / Paděra, Zdeněk -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Vojenský geografický obzor -- Roč. 47, č. 1 (2004), s. 12-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže / Ryšavý, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 307
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom / Bauer, Viliam -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového geomorfologického členění Šumavy / Machart, Jiří, 1946- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 9-20, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II. / Váně, Miroslav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)