Browse
from 

Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik nových nebo málo známých spodnodevonských hlavonožců z karbonátového šelfu pragu (pražská pánev, Čechy) a poznámky k vývoji hlavonožců během lochkovu a pragu
Několik nových scutelluidních trilobitů z pražského souvrství (spodní devon, Česká republika)
Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve / Váně, Miroslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 461-463
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci / Novák, Jiří Karel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 425
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci / Novák, Jiří K. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 425
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k dějinám geochemie / Babčan, Ján -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 68 (1984), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011) -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Lisec, Martin, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future" -- s. 166-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu / Chyba, Jaroslav, 1946- -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 2 (2006), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k objevu koutekitu / Johan, Zdeněk, 1935- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí / Werner, Miloslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, Sivek, Martin, 1948- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě / Uličný, David -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě / Ivan, Antonín -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 1 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory / Bílek, Jaroslav, 1925- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 6 (2002), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)