Browse
from 

Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod / Hlaváč, Jaroslav, Jančář, Ludvík -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 130-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Někteří oligopygoidi rodu Haimea Michelin z eocénu Kuby
Někteří problematičtí členovci z letenského souvrství českého svrchního ordoviku
Nelineární modely visutých mostů / Malík, Josef -- In: Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků -- s. 71-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nelineární věda v dynamice nestabilních svahů: Nové nástroje pro ocenění rizika skalních řícení a včasné varování.
Nelinejnyje UNČ elektromagnitnyje volny Gercovogo diapazona / Feygin, F. Z., Khabazin, J. G., Kleimenova, N. G., Prikner, Karel -- In: Geofizičeskije issledovanija -- Roč. 10, č. 1 (2009), s. 27-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Němčice I / Neruda, Petr, Válek, Petr -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 306-312
Zdroj: ČGS (UNM)
"Německá drahokamová cesta" - malý průvodce / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 392-396
Zdroj: ČGS (UNM)
Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány / Štědrá, Veronika, 1965- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu / Ďurica, Dušan, Suk, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 137-143
Zdroj: ČGS (UNM)
NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation / Dufka, D., Klimeš, Jan, Stemberk, Josef, Štábl, S. -- In: Landslide Science and Practice. 7, Social and Economic Impact and Policies -- S. 217-221
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
"Nemocné" skály - jak se ošetřují? / Vařilová, Zuzana -- In: České Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko -- Roč. 3, č. 1 (2004), s. 4-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska chronobiologie / Hejl, Z., Střeštík, Jaroslav -- In: Climate change - weather extremes - organisms and ecosystems. Conference proceedings -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů / Hejl, Z., Střeštík, Jaroslav -- In: Bioclimatology and water in the land. Proceedings -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
"Není pro mne více návratu do Afriky..." Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga / Todorovová, Jiřina -- In: Český lid -- ISSN 0009-0794 -- Roč. 96, č. 1 (2009), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5) / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 7 (2007), s. 462-463
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neo-formed Minerals Encrusting Stone of the Charles Bridge
Neo-Proterozoic and Furongian volanics in the Křivoklát-Rokycany volcanic belt and its surroundings
Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Vávra, Václav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 2 (2000), s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)