Browse
from 

Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů / Adam, M., Balík, Karel, Glogar, Petr, Kolář, František, Pešáková, V. -- In: 6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96 -- s. 5-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice / Divina, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 2 (1993), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé krasové lokality v Pakistánu / Cílek, Václav, jr. -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie / Čížek, Jiří, Datel, Josef, 1963-, Keprta, Martin, Vrána, Milan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 236-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 102-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky / Mikulenka, Václav, 1946-, Paděra, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů / Holub, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30 (1988), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami / Bláha, Vlastimil, Buchta, Štěpán, Chyba, Jaroslav, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu / Cimala, Zbyněk, Hájek, Antonín, 1944-, Halík, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 7 (1987), s. 194-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže / Müller, Karel, Rapant, Petr, 1960- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 107-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR / Konečný, Petr -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 12-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 3 (2002), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové a málo známé druhy graptolitů z českého spodního siluru (pražská pánev, Barrandien)
Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku / Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Vavrdová, Milada -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 97-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska / Foltýn, František, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 163-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje / Čech, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří / Krejsek, Štěpán -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)