Browse
from 

Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice / Nedbálek, Rostislav, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 220-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov / Pletichová, Míla, Řehoř, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 412-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech / Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 13-18, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii / Landa, Ivan, Mazáč, Oldřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin / Landa, Ivan, 1945- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 431-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy / Vyskočil, Pavel, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 29-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most / Řehoř, Michal, Schmidt, Pavel, Šafářová, Marcela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. mimoř.č. (2013), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině / Choroš, Martin, Kalvoda, Jiří, Malovaná, Alena, Melichar, Rostislav, Roupec, Petr, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologický sborník 3 -- s. 75-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Některé otázky ochrany Moravského krasu / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 18, č. 1 (1984), s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou / Ferina, Aleš, Havlíková, Silvie, Kazda, Ivo -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 47, č. 1 (1999), s. 26-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995 / Predeanu, I., Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu / Ehrenberger, Vlastimil, Močkoř, Jiří, Petráš, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 5 (2001), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací / Voda, Oldřich -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR / Makarius, Roman, Schreiber, Tomáš, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí / Klement, Jan, Novák, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 4 (1988), s. 89-94
Zdroj: ČGS (UNM)