Browse
from 

Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný / Gaďo, Michal, Hájovský, Jiří, Kallus, Petr, Musilová, Martina -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 4 (1987), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC / Koudelka, Petr, 1935- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností / Bartoš, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 2 (1994), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin / Bartoš, Josef -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 133-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu / Knobloch, Vladimír, Kučera, Jan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 72-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu / Knobloch, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 54-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů / Štros, Petr, Švejda, Josef -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 62-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 1-8, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 9-12, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 3 (2008), s. 13-16, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 17-20, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 5 (2008), s. 21-24, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 8 (1983), s. 291-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud / Klablena, Jiří -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 58-66, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu / Podhajský, Miroslav F. -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 7 (1993), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin / Smail, Ahcéne -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 5 (1993), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. Mezinárodní konference -- s. 248-255
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve / Zelenka, Přemysl -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. XXXVIII, č. zima (2012), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve / Zelenka, Přemysl -- In: Ergo -- ISSN 1212-8317 -- Roč. 4, č. 3 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)