Browse
from 

Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice) / Gabriel, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 235-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data o mineralogii ložisek Vysoký kámen u Krásna, Slavkovský les, Česká republika
Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data o svrchnoenomanské tafocenóze lokality Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha) / Hradecká, Lenka, Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy / Hradecká, Lenka, Nekovařík, Čestmír, Žítt, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová data o svrchoturonských krinoidech z České křídové pánve, Česká republika.
Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory) / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data pro metakirchheimerit z Jáchymova (St. Joachimsthal), Česká republika
Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia) / Konzalová, Magda, Ziembinska-Tworzydlo, Maria -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve / Konzalová, Magda, Ziembiňska-Tworzydlo, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích / Dvorská, Jitka -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika) / Nováková, Eva -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 651-659
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nová éra objavovania zeme / Feranec, Ján -- In: Kozmos -- Roč. 17, č. 5 (1986), s. 146-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava / Vopasek, Stanislav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech / Budil, Petr, Kraft, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech / Budil, Petr, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF