Browse
from 

Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli / Háber, Milan, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 383-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km / Dobrovič, Ján, Mikula, Peter, Moško, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová Paka agates and Dr. K. Tuček
Nová paleontologické a biostratigrafické poznatky o formacích Klement a Pálava (svrchní křída) v Rakousku (jednotka Waschberg-Ždánice)
Nová podčeleď gastropodů Odontomariinae ze středního paleozoika
Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek) / Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 393-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů / Přikryl, Ivo, 1952- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech / Machart, Jiří, 1946- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová situace / Cílek, Václav -- In: Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění -- -, č. 1 (2008), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice / Smítka, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 16-21, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová skupina tektitů / Bouška, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 11 (1989), s. 657
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách / Tásler, Radko, 1956- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 9 (1989), s. 570
Zdroj: ČGS (UNM)
Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Geološki zbornik -- s. 132-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová svědectví o evoluci užovky obojkové (Natrix natrix) během kvartéru
Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech / Bláha, Vladimír, Pacherová, Petra -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou -- ISBN 978-80-86832-37-1 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách / Kubový, Karel, Šafařík, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor) / Křelina, Jiří, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží / Křelina, J., Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku / Novák, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat / Novák, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)