Browse
from 

Nové geologické struktury ve VČS-východ / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea / Bedárová, Iveta, Piovarcsy, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 295-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně / Průcha, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 500-502
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geomorfologické členění České republiky 2005 / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 166-172
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové geomorfologické členění České republiky / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, 1951-, Mackovčin, Peter, Slavík, Petr -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 160-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů / Moravcová, Olga, Tomas, Robert -- In: Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové -- ISBN 978-80-239-8929-8 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník) / Nekovařík, Čestmír, Svoboda, Pavel, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) / Nekovařík, Č., Svoboda, P., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 50-51, Příloha V
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin / Maňour, Jiří, Rambousek, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno / John, J., Stolz, D., Žák, Karel -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 16, - (2012), s. 815-819
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve / Libertín, M., Mikuláš, Radek, Turek, V. -- In: 6. paleontologický seminář - Sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 59-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve / Libertín, Milan, Mikuláš, Radek, Turek, Vojtěch -- In: 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 128-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nově identifikované zlomy uvnitř vulkanického komplexu Českého středohoří, Ohře/Eger Graben, severní Čechy
Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč / Hanas, Peter, Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 181
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 181
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 66-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ