Browse
from 

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 181
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 66-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin, Vojtěchovská, Anna -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi / Bartek, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 275-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě / Čtyroký, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 2 (2000), s. 159-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále / Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 25-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine / Miháľ, František, Novotný, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 97-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality ametystu v Krušných horách / Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku / Fišera, Milan, 1937-, Novák, Miloslav, Skácelová, Darja -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 177-181, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve / Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku / Lukášek, Jakub -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 19-20, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv) / Lehotský, Tomáš -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 5 (2002), s. 7-12, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu / Chábera, Stanislav, Huber, Karl H. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně / Černá, Dobroslava, Knapp, Rudolf -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 47-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší / Žežulka, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku / Jelen, Jiří, Malecha, Adolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska / Tajovský, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách / Mrázek, Zdeněk, Noha, Jan, Vavřinec, Ladislav -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 5-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980 / Gabriel, Zbyněk, Kužvart, Miloš, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 358-360
Zdroj: ČGS (UNM)