Browse
from 

Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže / Coufal, Pavel, Foltýn, František, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy drobné fosilní potáplice, Colymboides Minutus Milne-Edwards, 1867, ze spodního miocénu západních Čech
Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem) / Vlačiha, Vlastislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun / Sviták, Ctirad -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae) / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 2 (1999), s. 120-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy fosilních stop z oblasti Sabha (Lybie)
Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku / Novák, Miloslav, Opletal, Mojmír, Skácelová, Darja -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 3 (1997), s. 267-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku / Novák, Miloslav, Opletal, Mojmír, Skácelová, Darja -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy holocenních jezerních sedimentů v oblasti Fezzánu (Lybie)
Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 344-345, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily) / Koptíková, Leona, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 83-84, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu / Koptíková, Leona, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku / Novák, Václav, 1945- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 223
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy izolovaných kališních desek krinoidů rodu Edriocrinus v českém spodním a středním devonu
Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky / Čerňanský, Andrej, Joniak, Peter -- In: Acta geologica slovaca (AGEOS) -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 1, č. 1 (2009), s. 57-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 3 (2001), s. 285-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory" / Cílek, Václav, jr., Kvaček, Zlatko, 1937-, Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) z barrandienského středního kambria (Čechy)