Browse
from 

Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill / Černý, Pavel, Černý, Petr, Jindra, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan / Choc, Petr, Šístek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 486-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné) / Bradna, Jan -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 24 (1987), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy Neuropteris cordata Brongniart s kutikulami ze stephanu vnitrosudetské pánve (Česká Republika)
Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor) / Nývlt, Daniel, 1976-, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku / Nývlt, Daniel, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové nálezy opálů na Náměšťsku / Kafka, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy paleoniskoidních ryb a další fauny a flóry ze severní části Boskovické brázdy
Nové nálezy rodu Ophisaurus (Reptilia, Anguidae) z miocénu západného Slovenska (ČSSR)
Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín) / Nekovařík, Čestmír, Peza, Luftula H., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě / Nekovařík, Č., Peza, Luftulla Hasan, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 114-116
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma / Pažout, Richard -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy) / Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 212-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 32, č. 1 (1983), s. 57-65, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve / Jirásek, J., Turek, Vojtěch -- In: 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků. -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje / Bureš, Bohuslav, Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 171-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších / Bureš, Bohuslav, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 108-115
Zdroj: ČGS (UNM)